Autors amb més producció dipositada

Repositori DSpace/Manakin

Autors amb més producció dipositada per departament

[per Departament] [per area temàtica]

FILOLOGIA CATALANA

Nota: Aquesta secció conté únicament aquells autors o autores que han dipositat en RODERIC més de 10 documents en accés obert. No es pot tenir en compte com a indicador de la producció total per àrees temàtiques o departaments de la Universitat.

Investigadors

FILOLOGIA CATALANA

39 documents dipositats: Articles [15] Llibres [2] Capítols [9] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [3] Materials Docents [8] Tesis dirigides [6]

FILOLOGIA CATALANA

15 documents dipositats: Articles [11] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

FILOLOGIA CATALANA

12 documents dipositats: Articles [12] Tesis dirigides [5]

FILOLOGIA CATALANA

11 documents dipositats: Articles [10] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

Tesis Llegides

2020

2019

2017

2015

2013

2012

El teu nom podria anar ací

Per a tenir un perfil d'investigador com els anteriors envia un correu a roderic@uv.es

Pàgina actualitzada: 2021-12-02 18:00:03