Autors

Repositori DSpace/Manakin

Escartí, Vicent Josep
Treballs
12
Descàrregues
1670
Des / Doc
128

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CATALANA

 

12 documents dipositats: Articles [12] Tesis dirigides [5]

Descàrregues: 1670
Descàrregues per document: 128

Social
Co-Autors
  Altres perfils

  Històric
  Treballs més descarregats
  Producció dipositada

  Articles

  Producció no dipositada
  Pàgina actualitzada: 2023-09-20 18:00:03