Autors

Repositori DSpace/Manakin

Jiménez, Jesús
Treballs
29
Descàrregues
1069
Des / Doc
35

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CATALANA

 

29 documents dipositats: Articles [18] Capítols [8] Comunicacions [2] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

Descàrregues: 1069
Descàrregues per document: 35

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2022-05-25 18:00:05