Autors

Repositori DSpace/Manakin

Jiménez, Jesús
Treballs
37
Descàrregues
1542
Des / Doc
40

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CATALANA

 

37 documents dipositats: Capítols [12] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [23] Tesis dirigides [4]

Descàrregues: 1542
Descàrregues per document: 40

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Capítols

Comunicacions

Tesis

Articles

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-11-27 18:00:03