Autors

Repositori DSpace/Manakin

Martí-Badia, Adrià
Treballs
20
Descàrregues
759
Des / Doc
37

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CATALANA

 

20 documents dipositats: Capítols [1] Tesis [1] Articles [17] Ressenyes [1]

Descàrregues: 759
Descàrregues per document: 37

Social
Co-Autors
  Altres perfils


  Històric
  Producció dipositada

  Capítols

  Tesis

  Articles

  Ressenyes

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2023-12-03 18:00:04