Autors amb més producció dipositada

Repositori DSpace/Manakin

Autors amb més producció dipositada per departament

[per Departament] [per area temàtica]

FILOLOGIA CLÀSSICA

Nota: Aquesta secció conté únicament aquells autors o autores que han dipositat en RODERIC més de 10 documents en accés obert. No es pot tenir en compte com a indicador de la producció total per àrees temàtiques o departaments de la Universitat.

Investigadors

FILOLOGIA CLÀSSICA

66 documents dipositats: Articles [64] Llibres [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [6]

FILOLOGIA CLÀSSICA

28 documents dipositats: Articles [22] Capítols [2] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA CLÀSSICA

21 documents dipositats: Articles [13] Capítols [6] Comunicacions [1] Tesis [1]

El teu nom podria anar ací

Per a tenir un perfil d'investigador com els anteriors envia un correu a roderic@uv.es

Pàgina actualitzada: 2022-05-23 18:00:06