Autors

Repositori DSpace/Manakin

Coronel Ramos, Marco Antonio
Treballs
25
Descàrregues
2421
Des / Doc
105

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CLÀSSICA

 

25 documents dipositats: Articles [21] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [2]

Descàrregues: 2421
Descàrregues per document: 105

Social
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Tesis

Ressenyes

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2021-10-23 18:00:03