Autors

Repositori DSpace/Manakin

Grau Codina, Ferran
Treballs
22
Descàrregues
2581
Des / Doc
112

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CLÀSSICA

 

22 documents dipositats: Capítols [6] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [14]

Descàrregues: 2581
Descàrregues per document: 112

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Capítols

Comunicacions

Tesis

Articles

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-09-24 18:00:03