Autors

Repositori DSpace/Manakin

Redondo Sánchez, Jordi
Treballs
60
Descàrregues
4322
Des / Doc
72

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CLÀSSICA

 

60 documents dipositats: Articles [58] Llibres [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [6]

Descàrregues: 4322
Descàrregues per document: 72

Social
Altres perfils
Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Materials Docents

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2021-08-02 18:00:03