Autors

Repositori DSpace/Manakin

Redondo Sánchez, Jordi
Treballs
65
Descàrregues
4480
Des / Doc
67

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CLÀSSICA

 

65 documents dipositats: Llibres [1] Articles [64] Tesis dirigides [7]

Descàrregues: 4480
Descàrregues per document: 67

Social
Altres perfils
Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Articles

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-12-03 18:00:04