Autors

Repositori DSpace/Manakin

Mingarro Muñoz, Ismael
Treballs
57
Descàrregues
7776
Des / Doc
134

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

 

57 documents dipositats: Articles [56] Tesis [1] Tesis dirigides [11]

Descàrregues: 7776
Descàrregues per document: 134

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Tesis

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2021-11-27 18:00:03