Autors amb més producció dipositada

Repositori DSpace/Manakin

Autors amb més producció dipositada per departament

[per Departament] [per area temàtica]

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

Nota: Aquesta secció conté únicament aquells autors o autores que han dipositat en RODERIC més de 10 documents en accés obert. No es pot tenir en compte com a indicador de la producció total per àrees temàtiques o departaments de la Universitat.

Investigadors

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

59 documents dipositats: Articles [58] Tesis [1] Tesis dirigides [11]

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

54 documents dipositats: Articles [53] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

El teu nom podria anar ací

Per a tenir un perfil d'investigador com els anteriors envia un correu a roderic@uv.es

Pàgina actualitzada: 2022-06-30 18:00:02