Autors

Repositori DSpace/Manakin

Mancebo Alonso, María Fernanda
Treballs
74
Descàrregues
6728
Des / Doc
97

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

 

74 documents dipositats: Articles [45] Llibres [1] Capítols [22] Ressenyes [6]

Descàrregues: 6728
Descàrregues per document: 97

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Ressenyes

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2022-05-25 18:00:05