Autors

Repositori DSpace/Manakin

Camps-Valls, Gustau
Treballs
7
Descàrregues
542
Des / Doc
67

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
ERI LABORATORI DE PROCESSAMENT D'IMATGES (IPL)

 

7 documents dipositats: Articles [7] Tesis dirigides [7]

Descàrregues: 542
Descàrregues per document: 67

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-12-01 18:00:06