Autors

Repositori DSpace/Manakin

Requena Jiménez, Miguel
Treballs
12
Descàrregues
4421
Des / Doc
340

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA

 

12 documents dipositats: Articles [9] Llibres [1] Capítols [2]

Descàrregues: 4421
Descàrregues per document: 340

Social
Co-Autors
  Altres perfils

  Històric
  Treballs més descarregats
  Producció dipositada

  Articles

  Llibres

  Capítols

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2021-04-12 18:00:03