Autors

Repositori DSpace/Manakin

Requena Jiménez, Miguel
Treballs
13
Descàrregues
4594
Des / Doc
328

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA

 

13 documents dipositats: Articles [10] Llibres [1] Capítols [2]

Descàrregues: 4594
Descàrregues per document: 328

Social
Co-Autors
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2021-10-26 18:00:03