Autors

Repositori DSpace/Manakin

Gaita Ariño, Alejandro
Treballs
23
Descàrregues
225
Des / Doc
9

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

 

23 documents dipositats: Articles [23] Tesis dirigides [3]

Descàrregues: 225
Descàrregues per document: 9

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2021-06-12 18:00:03