Autors

Repositori DSpace/Manakin

García Mahíques, Rafael
Treballs
19
Descàrregues
4754
Des / Doc
237

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA DE L'ART

 

19 documents dipositats: Articles [16] Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [16]

Descàrregues: 4754
Descàrregues per document: 237

Social
Co-Autors
  Altres perfils


  Històric
  Treballs més descarregats
  Producció dipositada

  Articles

  Llibres

  Capítols

  Tesis

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2021-09-12 18:00:03