Autors

Repositori DSpace/Manakin

Marrades Millet, Julián
Treballs
70
Descàrregues
37764
Des / Doc
555

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

 

70 documents dipositats: Articles [40] Llibres [2] Capítols [23] Comunicacions [1] Tesis [1] Ressenyes [1] Materials Docents [2] Tesis dirigides [3]

Descàrregues: 37764
Descàrregues per document: 555

Social
Altres perfilsHistòric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Ressenyes

Materials Docents

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2021-10-16 18:00:03