Autors

Repositori DSpace/Manakin

Moya, Andrés
Treballs
35
Descàrregues
4367
Des / Doc
136

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

 

35 documents dipositats: Articles [29] Tesis [2] Ressenyes [4] Tesis dirigides [12]

Descàrregues: 4367
Descàrregues per document: 136

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Tesis

Ressenyes

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2021-11-27 18:00:03