Autors

Repositori DSpace/Manakin

Villacañas de Castro, Luis Sebastián
Treballs
48
Descàrregues
9780
Des / Doc
212

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

 

48 documents dipositats: Articles [35] Capítols [9] Tesis [1] Altres [3]

Descàrregues: 9780
Descàrregues per document: 212

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Tesis

Altres

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2021-06-21 18:00:02