Autors

Repositori DSpace/Manakin

Requena Jiménez, Miguel
Treballs
13
Descàrregues
5952
Des / Doc
425

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA

 

13 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [2] Articles [10]

Descàrregues: 5952
Descàrregues per document: 425

Social
Co-Autors
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Articles

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-10-02 18:00:04