Autors

Repositori DSpace/Manakin

San Martín Alonso, Ángel
Treballs
78
Descàrregues
9556
Des / Doc
122

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

 

78 documents dipositats: Articles [36] Capítols [5] Comunicacions [29] Tesis [1] Informes [6] Materials Docents [1] Tesis dirigides [12]

Descàrregues: 9556
Descàrregues per document: 122

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Informes

Materials Docents

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2021-03-04 18:00:02