Maneig del Microscopi Òptic

No Thumbnail Available
Publication date
2017
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
Description
Aquest projecte està orientat a l'alumnat de la Unitat de Biologia del Departament de Patologia pertanyent als graus de Ciències de la Salut. Un dels objectius que perseguix és, d'una banda facilitar material complementari multimèdia per a preparar i entendre millor les pràctiques de laboratori, i d'altra banda, consolidar els coneixements que es desenvoluparan al llarg de la mateixa. Amb esta finalitat, el present vídeo descriu de manera virtual el maneig del microscopi òptic.Música: It's Crazy by MiseProducció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)
Els presents materials han rebut l'ajut i la revisió del “Servei de Política Lingüística” de la Universitat de València.
Keywords
Bibliographic reference