Principals instruments utilitzats en psicologia jurídica a través de l’estudi dels articles indexats en la web of science

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2017
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
L’objectiu del present treball és conéixer els principals instruments utilitzats en la Psicologia Jurídica i els temes d’investigació més rellevants a través de l’anàlisi dels articles indexats en les bases de dades de la Web of Science durant i, en concret, de l’any 2014, i que han sigut publicats en revistes incloses en les categories temàtiques Criminology & Penology, Law and Psychology de les bases de dades JCR (SSCI) de l’any 2014. El nombre total d’articles revisats van ser 810. Els resultats revelen que els instruments més emprats són Conflict Tactics Scales, Psychopathy Checklisti Static Risk Matrix. Els trastorns més freqüents en les investigacions van ser el Trastorn per estrés pot traumàtic, la psicopatía i la depresió, i les paraules clau amb major freqüència van ser Crime, Behavior, Women i Meta-analysis. Destacar la importància de la violència sexual i de la violència de gènere en la Psicologia Jurídica actual a nivell internacional.
Description
Bibliographic reference
González Sala, Francisco ; Osca Lluch, Julia. Principals instruments utilitzats en psicologia jurídica a través de l’estudi dels articles indexats en la web of science. En: Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 2017, Vol. 18, no. 1: 107-121