El «Llibre de les Bèsties» (1287-1289) de Ramon Llull: anàlisi d’adaptacions infantils i juvenils

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2020
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
En aquest article presentem una anàlisi de les 6 adaptacions que del Llibre de les Bèsties (1287-1289) es van publicar per al públic infantil i juvenil amb motiu de l’Any Llull (2015-2016). Després de presentar la figura de Ramon Llull com a escriptor de referència en l’època medieval i de situar el Llibre de les Bèsties dins de la producció literària de Llull, analitzem els paratextos extratextuals i textuals de les 6 adaptacions aquí estudiades. La presentació i anàlisi d’aquests paratextos ens permet determinar, d’una banda, a quin tipus de nivell lector va adreçada cada adaptació i quin treball didàctic en pot resultar; i, d’altra banda, com el missatge que Llull transmet en aquesta obra literària pot ser copsat pel públic infantil i juvenil del segle XXI.
Description
Bibliographic reference
Selfa Sastre, M., & Falguera Garcia, E. (2020). El «Llibre de les Bèsties» (1287-1289) de Ramon Llull: anàlisi d’adaptacions infantils i juvenils. En Caplletra. Revista Internacional de Filologia (Issue 69, p. 39). Universitat de Valencia. https://doi.org/10.7203/caplletra.69.17263