A parasitoloxia e a doutrina do contáxio animado: a helmintiase e a sarna na España do século XIX

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
1990
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
Les explicacions parasitològiques del contagi eren tant teòriques com observacionals. La triquinosi, la sarna i la helmintiasi van ser exemples primerencs que van demostrar un contagi viu. A principis del segle XIX, en la medicina espanyola, igual que en la medicina europea, es rebutjava el contagi animat excepte en el cas d'alguns paràsits animals com la sarna. En uns altres, com en la helmintiasi intestinal, s'acceptava el seu origen viu, però no la seua contagiositat, i es defensava la seua generació espontània fins a ben entrat el segle XIX. En el “Diccionari de Ciències Mèdiques”, l'estudi dels cucs és quasi exclusivament morfològic i es defensa com a causa de la seua presència en l'home una predisposició orgànica. En la sarna s'admet el seu caràcter contagiós, però no epidèmic. El “Tractat Complet de Patologia Interna” advoca per la generació espontània de cucs intestinals a l'interior de l'organisme. Quant a la sarna, els autors la consideren una malaltia contagiosa i relacionen clarament a l'àcar amb la producció de la malaltia. //.
Las explicaciones parasitológicas del contagio eran tanto teóricas como observacionales. La triquinosis, la sarna y la helmintiasis fueron ejemplos tempranos que demostraron un contagio vivo. A principios del siglo XIX, en la medicina española, al igual que en la medicina europea, se rechazaba el contagio animado salvo en el caso de algunos parásitos animales como la sarna. En otros, como en la helmintiasis intestinal, se aceptaba su origen vivo, pero no su contagiosidad, y se defendía su generación espontánea hasta bien entrado el siglo XIX. En el “Diccionario de Ciencias Médicas”, el estudio de los gusanos es casi exclusivamente morfológico y se defiende como causa de su presencia en el hombre una predisposición orgánica. En la sarna se admite su carácter contagioso, pero no epidémico. El “Tratado Completo de Patología Interna” aboga por la generación espontánea de lombrices intestinales en el interior del organismo. En cuanto a la sarna, los autores la consideran una enfermedad contagiosa y relacionan claramente al ácaro con la producción de la enfermedad.
Description
Bibliographic reference
Báguena Cervellera, M. J. (1990). A parasitoloxia e a doutrina do contáxio animado: a helmintiase e a sarna na España do século XIX. Ingenium (Sada), 2, 23-35.