No Presentat

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2006
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
Absentisme és el fet (o el costum) de no estar present en el lloc corresponent als propis interessos, obligacions o negocis. Aplicat a la condició d'estudiant, el concepte pot introduir- se més o menys com segueix: pel fet d'haver-se matriculat d'una carrera universitària, cal suposar que una persona estarà en principi disposada a assistir a les classes i, sobretot, a presentar- se als exàmens (o, si és el cas, als processos d'avaluació alternatius), per tal d'avançar en aqueixa carrera. És d'aquestes dues coses -la inassistència a classe i la no presentació a examen- que hom sol parlar quan es parla de l'absentisme d'estudiants o absentisme en l'estudi. El fenomen no és nou tot i que, d'uns anys ençà, suscita una preocupació creixent.
Description
Bibliographic reference
García García, Ernest Villar Aguilés, Alícia 2006 No Presentat Futura 5 20 23
Collections