Repensant la formació inicial del professorat per a la diversitat lingüística i cultural a l'aula

No Thumbnail Available
Publication date
2011
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
Durant les últimes dècades els sistemes educatius europeus estan fent front a nombrosos reptes relacionats amb el tractament de la diversitat cultural i lingüística de l’alumnat. Per tal de poder afrontar aquesta diversitat es fa necessari impulsar plantejaments globals que s’adrecin al conjunt de la població amb la finalitat de construir una societat cohesionada. A l’article exposem algunes de les principals dificultats relatives a la formació inicial del professorat en quan a la gestió i al tractament de la diversitat lingüística i cultural, així com diferents projectes i enfocaments que pretenen establir noves directrius per a la seva formació competencial.
Description
Bibliographic reference
Coelho, Elizabeth Jennifer ; Oller, Judith ; Serra, Josep María. Repensant la formació inicial del professorat per a la diversitat lingüística i cultural a l'aula. @tic. revista d'innovació educativa; No 7 (2011): Monograph: Language and Linguistics in Education; 52-61.