Prevenció de la malaltia d'Alzheimer en etapes primerenques i mitjanes de la vida

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2013
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
La malaltia d'Alzheimer és la causa més freqüent de demència a l'edat adulta. A més, la seua incidència s'incrementa fortament amb l'edat i, és per això, que la seua prevalença està augmentant en tot el món degut a l'augment a l'expectativa de vida. Clínicament es caracteritza per un dèficit cognitiu progressiu i irreversible i alteracions de la conducta que afecten a la memòria i altres dominis cognitius, a la capacitat d'aprenentatge, activitats de la vida diària i, en últim terme, a la qualitat de vida. Donat que el tractament farmacèutic disponible actualment solament pot millorar moderadament els símptomes, la modificació de factors de risc a etapes primerenques i mitjanes de la vida és la pedra angular per a la prevenció de la demència. Algunes de les estratègies més prometedores inclouen l'activitat física, l'activitat cognitiva o la dieta, entre altres. L'objectiu de la present revisió és resumir l'evidència actual respecte al paper de dites estratègies en la prevenció de la malaltia d'Alzheimer. Diversos estudis han obtingut un efecte neuroprotector front a la malaltia d'Alzheimer amb l'activitat física, l'activitat cognitiva, la dieta i amb alguns fàrmacs. Malgrat això, els resultats no són concloents potser degut a limitacions metodològiques. En qualsevol cas, la millora dels factors de l'estil de vida s'hauria de fomentar entre la població pels seus múltiples beneficis, entre ells possiblement un efecte preventiu front a la malaltia d'Alzheimer.
Description
Bibliographic reference
Úbeda Cano, Raquel. Prevenció de la malaltia d'Alzheimer en etapes primerenques i mitjanes de la vida. En: Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 2013-2014, Vol. 15, no. 2: 143-177