La Suma de la vida del rey Don Jaume (València, 1688)

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2012
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
El present article té com a objectiu editar i estudiar l’anònima «Suma de la vida del rey don Jaume», publicada a València el 1699. En primer lloc, es fa un breu repàs a la presència de la figura de Jaume I des de l’edat mitjana al barroc, sobretot en el nivell historiogràfic. El segon apartat fa esment de les edicions del «Sumari dels ínclits reis de València», la darrera de les quals s’atribuí a Llorenç Mateu i Sanç. De passada, es declara per primera vegada que la primera edició del «Sumari» (1596/1598) correspon, en realitat, a l’«Epítome de la genalogia dels comtes de Barcelona» (1588). Aquesta tradició divulgadora de les biografies dels reis d’Aragó i la seua funció com a garantidors de la legalitat és la que s’aprofita a l’hora de confegir la «Suma» que ací s’edita i que es descobreix inspirada clarament per l’obra de Beuter.
Description
Bibliographic reference
Escartí Soriano, Vicent Josep . La Suma de la vida del rey Don Jaume (València, 1688). En: Caplletra : Revista Internacional de Filologia, 2012, No. 52: 229