Influència de la qualitat de les relacions interpersonals en el context laboral sobre la "Síndrome d'esgotament professional o del cremat" (Burnout)

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2004
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
L'objectiu d'aquest estudi és analitzar els nivells de la síndrome d'esgotament professional (SEP) (burnout) en una mostra de policies municipals, i avaluar la influència que els conflictes interpersonals amb els ciutadans, juntament amb el suport social a la feina del supervisor i dels companys, tenen sobre les dimensions de la SEP i sobre la inclinació a l'absentisme. La mostra de l'estudi està formada per 149 policies municipals. La SEP es va avaluar amb el Maslach Burnout Inventory (MBI). Els resultats obtinguts mitjançant anàlisi de regressió stepwise van indicar que la freqüència de conflictes interpersonals amb els ciutadans era un predictor significatiu de les tres dimensions del MBI (realització personal a la feina, esgotament emocional i despersonalització), mentre que només es van obtenir resultats significatius per a la influència del suport social del supervisor sobre els nivells d'esgotament emocional. El suport social a la feina dels companys va resultar un predictor significatiu de la inclinació a l'absentisme. Es conclou amb la recomanació de la importància de millorar la formació en habilitats socials i en estratègies de suport social dels policies
Description
Bibliographic reference
Gil-Monte, Pedro R.. Influència de la qualitat de les relacions interpersonals en el context laboral sobre la "Síndrome d'esgotament professional o del cremat" (Burnout). En: Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 2004-2005, Vol. 10, no. 2: 25-40