Les claus del tio canya. Llengua, música i cançó reivindicativa: l’imaginari del grup valencià Al Tall

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2019
Reading date
12-07-2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
En la present tesi pretenem realitzar una anàlisi de la significació ideològica, sociocultural i musicològica del grup valencià Al Tall, al llarg de més de quatre dècades de trajectòria musical, en contextos sociopolítics diferenciats que compendien la història contemporània del País Valencià. El objectius generals del nostre treball són: - Descriure el funcionament de la cançó reivindicativa com a praxi musical que ha conjuminat valors estètics i projectes de transformació social en diversos contextos històrics contemporanis. - Contextualitzar la gènesi i la trajectòria musical del grup Al Tall des del tardofranquisme fins l’actualitat, tot mostrant l’evolució sociopolítica, musical i tecnològica del seu entorn. - Analitzar sistemàticament el corpus musical del grup Al Tall, tot relacionant els temes, estructures estròfiques i patrons musicals que conformen la seua discografia. - Valorar les influències musicals que convergeixen en l’obra del grup valencià i que es desenvolupen dins del context musical contemporani i posterior al període en actiu del grup, així com el seu llegat ideològic i estètic, referència indiscutible de multitud de grups i solistes dins els diferents corrents del panorama musical valencià. La metodologia emprada ha estat eclèctica i s’ha fet servir un enfocament interdisciplinar mirant de sintetitzat aportacions de camps diversos: història social contemporània, història de la cultura, sociologia de la cultura i del coneixement, literatura popular i comparada, etnomusicologia. Dins d’aquest eclecticisme metodològic es plantegen en concret les línies següents: - Revisió crítica de la bibliografia sobre la cançó en català, a partir de les coordenades de la història social i del coneixement de l’anàlisi comparada dels fenòmens culturals. - Anàlisi del corpus discogràfic d’Al Tall, tant en els textos com en el suport musical, per mitjà dels recursos de l’anàlisi del discurs, la literatura comparada i la musicologia. Si escau, es recorrerà a l’anàlisi de continguts i s’establirà la corresponent explotació estadística dels materials literaris i musicals. - Estudi numèric de les recurrències i citacions explícites d’Al Tall en la bibliografia musical de cada període (publicacions especialitzades i pàgines de cultura de la premsa generalista).
Description
Bibliographic reference