El Reglamento General de la Convención Constitucional chilena: entre la retórica del multilingüismo y el monolingüismo hegemónico en la práctica

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2023
Reading date
Authors
Espinoza Alvarado, Marco
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
En aquest article analitze el Reglament General de la Convenció Constitucional xilena com a document que instal·lava una política multilingüe de deliberació i participació en la Convenció Constitucional xilena. Mostre com aquest Reglament interactua amb els discursos d'una sèrie d'actors socials i amb les pràctiques comunicatives observades en la Convenció. Concloc que la retòrica del multilingüisme en el text és insuficient per a interrompre el monolingüisme hegemònic en la Convenció i que opera, més prompte, en funció de la legitimació discursiva de la pròpia Convenció. No obstant això, donat el context historicopolític en el qual emergeix aquest text, considere que aquest posseeix un valor simbòlic i politicoideològic com a interrupció de les ideologies monolingües institucionals a Xile.; In this article I analyze the Rules of Procedure of the Chilean Constitutional Convention as a document that promoted a multilingual policy of deliberation and participation in the Chilean Constitutional Convention. I show how this text interacts with the discourses of a number of social actors and with the communicative practices observed in the Convention. I conclude that the rhetoric of multilingualism in the text is insufficient to disrupt the hegemonic monolingualism in the Convention and that it operates, rather, as a type of discursive legitimation of the Convention itself. However, given the political-historical context in which this text emerges, I argue that it has an important symbolic and political-ideological value as a disruptor of the monolingual institutional ideologies in Chile.; En este artículo analizo el Reglamento General de la Convención Constitucional chilena como documento que instalaba una política multilingüe de deliberación y participación en la Convención Constitucional chilena. Muestro cómo este Reglamento interactúa con los discursos de una serie de actores sociales y con las prácticas comunicativas observadas en la Convención. Concluyo que la retórica del multilingüismo en el texto es insuficiente para interrumpir el monolingüismo hegemónico en la Convención y que opera más bien en función de la legitimación discursiva de la propia Convención. Sin embargo, dado el contexto histórico-político en el que emerge este texto, argumento que este posee un valor simbólico y político-ideológico como interrupción a las ideologías monolingües institucionales en Chile.
Description
Keywords
Bibliographic reference
Espinoza Alvarado, M. (2023). El reglamento general de la convención constitucional chilena: Entre la retórica del multilingüismo y el monolingüismo hegemónico en la práctica. Just: Journal of Language Rights & Minorities, Revista De Drets Lingüístics i Minories, 2(1), 115-146