L'Espill, nº 37

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    L'Espill, nº 37
    (Publicacions de la Universitat de València y Edicions Tres i Cuatre, 2011) Publicacions de la Universitat de València
    Les revoltes àrabs del 2011 contra els règims dictatorials i corruptes endèmics al nord d’Àfrica i a l’Orient Mitjà han posat novament de manifest la força i la capacitat d’atracció dels ideals democràtics. S’ha subratllat sovint el paper cabdal de les reivindicacions democràtiques, en detriment de visions més tradicionals o de la influència del fonamentalisme islàmic, en aquestes revoltes realment massives i amb un fort contingut popular. És clar que es tracta de situacions i moviments molt diversos, que els conflictes socials, les desigualtats i sobretot la manca d’expectatives de futur d’un gruix important de la població jove, hi han tingut una gran influència.