L'Espill, nº 12

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    L'Espill, nº 12
    (Publicacions de la Universitat de València y Edicions Tres i Cuatre, 2002) Publicacions de la Universitat de València
    La iniciativa que ha polaritzat l’atenció internacional al llarg dels darrers mesos, l’anunciada i ben possible intervenció dels Estats Units a Irak, planteja tota mena de dubtes quant a la seua justificació i conseqüències. Probablement quan aquestes pàgines veuran la llum algunes incògnites s’hauran resolt, en un sentit o en un altre. Però en tot cas continuarà obert el problema de l’unilateralisme sense complexos que reclama per a si Estats Units, i que amenaça amb una profunda desestabilització de les relacions internacionals.