Caplletra : Revista Internacional de Filologia. 2017. No. 63

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Francesc Montero i Aulet, «Manuel Brunet. El periodisme d?idees a l?ull de l?huracà», Catarroja/Barcelona, Editorial Afers, 2016, 368 pp.
  (2017) Vallés Casanoves, Santi
  Ressenya sobre el llibre de Francesc Montero i Aulet, Manuel Brunet. El periodisme d?idees a l?ull de l?huracà, Catarroja/Barcelona, Editorial Afers, 2016, 368 pp., ISBN: 978-84-16260-21-8.
 • Item
  Introducció al monogràfic «Noves perspectives per a l?ensenyament-aprenentatge de la gramàtica : cap a una gramàtica pedagògica»
  (2017) Casas Deseuras, Mariona; Comajoan Colomé, Llorenç
  Introducció al monogràfic «Noves perspectives per a l?ensenyament-aprenentatge de la gramàtica: cap a una gramàtica pedagògica», del número 63 (tardor 2017) de Caplletra. Revista Internacional de Filologia.
 • Item
  Teodor Llorente, «Poesies i proses valencianes». Estudi introductori i edició de Rafael Roca. Modernització lingüística de J. E. Estrela i R. Roca, València, Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d?Estudis i d?Investigació, 2017, 470 pp.
  (2017) Zalbidea Berenguer, Alaitz
  Book review: Teodor Llorente, Poesies i proses valencianes. Estudi introductori i edició de Rafael Roca. Modernització lingüística de J. E. Estrela i R. Roca, València, Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d?Estudis i d?Investigació, 2017, 470 pp., ISBN: 978-84-7822-697-9.
 • Item
  «Em sap greu d?insistir-hi». La preposició «de» davant d?infinitiu I : infinitiu i mode
  (2017) Tordera Yllescas, Juan Carlos
  El present treball tracta d?abordar una qüestió complexa de la gramàtica del català com és la inserció de la preposició de davant d?algunes construccions d?infinitiu com ocorre en «Juan li va proposar d?anar al cinema». La nostra tesi és que la inserció d?aquesta preposició obeeix a factors modals que, a més a més, determinen la major o menor opcionalitat d?aquesta preposició. Amb verbs com «proposar» o «demanar», la inserció és (gairebé) obligatòria per a tots els parlants del català, mentre que amb verbs com «desitjar» o «esperar» és més aviat opcional per a alguns parlants (si no és agramatical per a altres). A partir d?una petita classificació modal, proposarem un contínuum que creiem que pot explicar aquests fets.
 • Item
  Mari Jose Olaziregi (ed.), «Basque Literary History», Reno, Center for Basque Studies-University of Nevada, 2012, 370 pp.
  (2017) Lluch, Gemma
  Ressenya sobre el llibre de Mari Jose Olaziregi (ed.), Basque Literary History, Reno, Center for Basque Studies-University of Nevada, 2012, 370 pp., ISBN: 9781935709190.
 • Item
  La implementació d?una nova gramàtica pedagògica : obstacles i oportunitats a partir de l?experiència al Quebec francòfon
  (2017) Nadeau, Marie
  The quality of the French language in Quebec is a very sensitive topic that is always of interest because of the sociolinguistic situation of French in North America. This paper focuses on the implementation of a new grammar in Quebec?s schools, a French-speaking province of Canada, in order to raise the students? level of their written language. Orthographic difficulties inherent to the French language will first be outlined to clarify the reason why the mastery of many grammatical concepts just for spelling is necessary. Then, key aspects of this new grammar will be defined and distinguished from the traditional grammar. The implementation of this new grammar is finally addressed from two points of view: the official programs on the one hand, and the practices in the classroom on the other hand, which inevitably leads to the issue of teacher training. Potential solutions emerging from research and some advice are presented in conclusion for those interested in the renewal of grammar teaching.
 • Item
  Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí ; Josep Pujol (eds.), «Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d?Aragó, 1250-1500», Barcelona, Publicacions de l?Abadia de Montserrat, 2016, 267 pp.
  (2017) Alemany Ferrer, Rafael
  Ressenya sobre el llibre de Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí ; Josep Pujol (eds.), Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d?Aragó, 1250-1500, Barcelona, Publicacions de l?Abadia de Montserrat, 2016, 267 pp., ISBN: 978-84-9883-861-9.
 • Item
  Com integrar un focus en la gramàtica a les classes comunicatives de llengua
  (2017) Nassaji, Hossein
  Hi ha un ampli suport teòric i empíric en el camp de l'adquisició de segones llengües (L2) per a les estratègies d'instrucció que dirigeixen l'atenció de l?aprenent cap a les formes gramaticals durant les activitats centrades en el significat. Aquest tipus d'instrucció s?ha anomenat «instrucció de focus en la forma» i s?ha distingit dels enfocaments tradicionals basats en la gramàtica que ensenyen formes lingüístiques de manera aïllada i descontextualitzada, que s?ha anomenat «instrucció de focus en les formes». Aquest article comença amb una breu descripció de la noció de focus en la forma i els seus fonaments teòrics i empírics. A continuació, es presenten una sèrie d'opcions d'instrucció per a la integració d'un enfocament en la gramàtica en l'ensenyament comunicatiu de llengües. Es descriu cada opció, se'n repassen les bases teòriques i empíriques i es donen exemples de com es poden utilitzar a l'aula.
 • Item
  Kathryn A. Woolard, «Singular and Plural. Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia», Oxford / Nova York, Oxford University Press, 2016, 365 pp.
  (2017) Nicolás, Miquel
  Book review: Kathryn A. Woolard, Singular and Plural. Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia, Oxford / New York, Oxford University Press, 2016, 365 pp., ISBN: 978-0190258627.
 • Item
  El lèxic català del segle XIX : els hispanismes del Labèrnia
  (2017) Bibiloni, Gabriel
  Aquest article es proposa d?inventariar i analitzar els hispanismes registrats en el diccionari Labèrnia que posteriorment foren exclosos del català normatiu codificat per Pompeu Fabra. Considerant que el diccionari de Labèrnia és el més important dels que es feren abans de l?esmentada codificació i que fou el diccionari de referència de la societat culta catalana del segle XIX, l?anàlisi d?aquests hispanismes ens permet d?entendre les concepcions del lèxic català que tenia aquella societat i el canvi revolucionari que representa l?acció codificadora i depuradora de Fabra.
 • Item
  Beatriz Fernández ; Anna Pineda, «Basc per a catalanoparlants (O de com dues llengües tan diferents s?assemblen tant)», Argentona, Voliana Edicions, 2016, 292 pp.
  (2017) Galarraga, Aritz
  Book review: Beatriz Fernández ; Anna Pineda, Basc per a catalanoparlants (O de com dues llengües tan diferents s?assemblen tant), Argentona, Voliana Edicions, 2016, 292 pp., ISBN: 978-84-944848-7-2.
 • Item
  Les creences del professorat sobre l?ensenyament de la gramàtica a l?aula : cap a una tipologia de docents
  (2017) Bastons, Núria; Comajoan Colomé, Llorenç; Guasch, Oriol; Ribas, Teresa
  L?article s?insereix en la tradició d?estudis sobre els sabers i les creences del professorat que indaguen en les concepcions sobre l?ensenyament i l?aprenentatge com a punt de referència per a la planificació de la millora dels criteris d'intervenció a les aules. Recull dos estudis paral·lels que pretenen conèixer la cognició i les pràctiques dels docents en relació amb l?ensenyament de la gramàtica, un sobre una mostra de professorat de primària i de secundaria encarregat de l?ensenyament del català i el castellà, i un altre sobre una mostra de professorat de català com a segona llenguaen l'àmbit de l'ensenyament d'adults. En tots dos casos, les respostes a un qüestionari sobre el paper de la gramàtica en l?ensenyament de la llengua i sobre les pràctiques habituals permeten establir una tipologia en què es distingeixen perfils docents diferenciats.
 • Item
  Anna Camps and Teresa Ribas (coords.), «El verbo y su enseñanza. Hacia un modelo de enseñanza de la gramática basada en la actividad reflexiva», Barcelona, Octaedro, 2017, 223 pp.
  (2017) Cuenca Ordiñana, Maria Josep
  Ressenya sobre el llibre d'Anna Camps and Teresa Ribas (coords.), «El verbo y su enseñanza. Hacia un modelo de enseñanza de la gramática basada en la actividad reflexiva», Barcelona, Octaedro, 2017, 223 pp., ISBN 978-84-9921-895-3.
 • Item
  La relación entre conocimientos gramaticales y el aprendizaje de prácticas discursivas. El adjetivo como ejemplo
  (2017) Rodríguez Gonzalo, Carmen; Zayas, Felipe
  A pedagogical grammar needs to include the relevant grammatical knowledge for linguistic education, and it needs to show how this knowledge allow us to reflect upon the language being learned and use it more consciously in different social uses. In part, this knowledge refers to the traditional grammatical notions, but from a functional perspective; that is, in relation to the role they play in discourse. However, a pedagogical grammar is not only about linguistic forms, but also about what they are for and how they are used appropriately in discursive activities. In addition, language forms and use must also be related to learning activities that show the links between grammatical reflection and the mastering of discursive practices. In this article, we take as an example the notion of adjective, and we examine the theoretical knowledge available about this notion and explore how it is used in language teaching, mainly in secondary education. In order to do this, we take as a reference some of the most regularly used textbooks for the teaching of Spanish in Spain. Finally, we show some alternative ways to carry out grammatical work in the classroom with links to the learning of adjective use.
 • Item
  La consciència de l?irreal en «Ronda naval sota la boira» de Pere Calders.
  (2017) Quintana, Lluís
  Quan Pere Calders va presentar Ronda naval sota la boira (1957) a un concurs literari va provocar reaccions adverses en el jurat; quan la va publicar nou anys després la reacció crítica tampoc no va ser positiva. Una possible explicació es deu al fet que Calders, amb una consciència clara del desafiament, desvela els mecanismes de ficció i d?irrealitat que encobreix la tradició de la novel·la realista, que era considerada de referència tant per la crítica com pels lectors del país. En aquest article analitzem els procediments pels quals Calders construeix aquest món irreal alhora que els desvela.
 • Item
  Francesc Feliu and Josep Maria Nadal (eds.), «Constructing Languages. Norms, myths and emotions», Amsterdam/Filadèlfia, John Benjamins, 2016, 416 pp.
  (2017) Sentí, Andreu
  Ressenya sobre el llibre de Francesc Feliu and Josep Maria Nadal (eds.), Constructing Languages. Norms, myths and emotions, Amsterdam/Filadèlfia, John Benjamins, 2016, 416 pp., ISBN: 978-90-272-4019-4.
 • Item
  La construcció del coneixement gramatical en aprenents d?educació primària i secundària : algunes aproximacions a l?aprenentatge del verb
  (2017) Casas Deseuras, Mariona; Durán, Carmen; Fontich, Xavier
  El verb és una de les categories que una gramàtica escolar ha d?abordar necessàriament, tant pel que fa al coneixement de la noció i de la seva relació amb altres categories, com per la funció fonamental que pren en l?escriptura. En aquest article presentem tres recerques que descriuen el procés d?aprenentatge que els alumnes de primària i de secundària segueixen a l?hora d?aprendre continguts vinculats amb el verb: el temps del present, el mode verbal i la complementació verbal. Aquests treballs mostren quines estratègies desenvolupen els aprenents i quins obstacles han d?afrontar per desenvolupar un raonament gramatical. Dels estudis es desprèn que determinades intervencions didàctiques (basades en la interacció, entre iguals i amb el suport del docent i l?escriptura) afavoreixen el desenvolupament d?activitat metalingüística i que aquesta activitat pot ajudar a connectar el saber gramatical amb els usos lingüístics.
 • Item
  Una gramàtica per a l?ensenyament : característiques i objectius
  (2017) Camps, Anna; Milián, Marta
  Aprendre llengua a l?escola implica també aprendre?n la gramàtica en el sentit de saber explícit i conscient, com a eina per a la reflexió sobre la llengua en ús, amb l?objectiu de fer-lo més conscient i adequat a les diferents situacions d?intercanvi discursiu, tant des de la perspectiva del parlant o escriptor emissor, com des de la posició d?interlocutor, lector o participant. L?article planteja el terme gramàtica pedagògica en referència a aquesta funció, sense deixar de banda altres aspectes que també ha d?abordar: com a referent de les normes socials en l?ús de la llengua, sense convertir-se en un seguit de normes fixes i imposades; com a marc de referència per a la construcció d?estructures sintàctiques que el sistema de la llengua permet; com a instrument impulsor de la selecció d?aquestes estructures en funció de l?orientació discursiva de l?enunciador; i com a instrument per abordar el progressiu coneixement i sistematització dels conceptes gramaticals. Els aspectes procedimentals i metodològics són imprescindibles per fer dels coneixements gramaticals una eina per a la reflexió en les situacions d?aprenentatge escolar.
 • Item
  Sobre les fonts dels «exempla fabularia» de la «Disputa de l'ase»
  (2017) Redondo Sánchez, Jordi
  La Disputa de l?ase d?Anselm ?Antelm? Telm?? Turmeda compta entre els textos més singulars de la prosa quatrecentista. Aquest article tracta de les fonts dels exempla esmentats a la raó setzena de l?obra, i per als quals l?excel·lent estudi de García Sempere i Martín Pascual no havia aconseguit de trobar l?origen de totes. La veritable font principal d?aquest conjunt és la Història dels animals d?Elià ?font alhora del Fisiòleg grec, i aquest del llatí?, part de la transmissió manuscrita de la qual remunta al segle XIII. Ultra les nombroses coincidències de Turmeda amb, per ordre de prelació dins l?actual estat de la qüestió, els bestiaris medievals, el Fisiòleg llatí i la Risala al-hayawanat, cal apreciar aquelles on la font és tan sols Elià, la qual cosa obliga a replantejar la seua recepció a la nostra tradició literària.
 • Item
  Gonçal López-Pampló, «D?Ors a Fuster. Per una història de l?assaig en la literatura contemporània», València, Publicacions de la Universitat de València, 2017, 213 pp.
  (2017) Cano, J. Àngel
  Ressenya sobre el llibre de Gonçal López-Pampló, D?Ors a Fuster. Per una història de l?assaig en la literatura contemporània, València, Publicacions de la Universitat de València, 2017, 213 pp., ISBN: 978-84-9134-004-1.