Autors

Repositori DSpace/Manakin

Botella Nicolás, Ana María
Treballs
103
Descàrregues
22331
Des / Doc
221

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

 

103 documents dipositats: Articles [77] Llibres [1] Capítols [6] Comunicacions [15] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [16]

Descàrregues: 22331
Descàrregues per document: 221

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Altres

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2021-10-17 18:00:02