Autors

Repositori DSpace/Manakin

Cerdá Durán, Pablo
Treballs
15
Descàrregues
2242
Des / Doc
140

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

 

15 documents dipositats: Articles [15] Tesis dirigides [3]

Descàrregues: 2242
Descàrregues per document: 140

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2021-10-23 18:00:03