Autors

Repositori DSpace/Manakin

Torres Pérez, María
Treballs
122
Descàrregues
219
Des / Doc
24

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DRET INTERNACIONAL

 

122 documents dipositats: Articles [5] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [114]

Descàrregues: 219
Descàrregues per document: 24

Social
Co-Autors
  Altres perfils  Històric
  Producció dipositada

  Articles

  Comunicacions

  Tesis

  Materials Docents

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2021-04-19 18:00:03