Autors

Repositori DSpace/Manakin

Torres Pérez, María
Treballs
136
Descàrregues
259
Des / Doc
25

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DRET INTERNACIONAL

 

136 documents dipositats: Articles [6] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [127]

Descàrregues: 259
Descàrregues per document: 25

Social
Co-Autors
  Altres perfils  Històric
  Producció dipositada

  Articles

  Comunicacions

  Tesis

  Materials Docents

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2021-10-25 18:00:03