Autors

Repositori DSpace/Manakin

López García, Guillermo
Treballs
71
Descàrregues
8554
Des / Doc
118

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

 

71 documents dipositats: Articles [40] Llibres [4] Capítols [17] Comunicacions [9] Tesis [1]

Descàrregues: 8554
Descàrregues per document: 118

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2022-11-30 18:00:02