Autors

Repositori DSpace/Manakin

López García, Guillermo
Treballs
65
Descàrregues
8067
Des / Doc
122

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

 

65 documents dipositats: Articles [35] Llibres [4] Capítols [17] Comunicacions [8] Tesis [1]

Descàrregues: 8067
Descàrregues per document: 122

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2021-06-12 18:00:03