Autors

Repositori DSpace/Manakin

García García, María Jesús
Treballs
16
Descàrregues
1049
Des / Doc
61

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

 

16 documents dipositats: Articles [14] Capítols [1] Tesis [1]

Descàrregues: 1049
Descàrregues per document: 61

Social
Co-Autors
  Altres perfils  Històric
  Producció dipositada

  Articles

  Capítols

  Tesis

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2021-11-27 18:00:03