Autors

Repositori DSpace/Manakin

Jiménez Fortea, Francisco Javier
Treballs
35
Descàrregues
5179
Des / Doc
272

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

 

35 documents dipositats: Articles [16] Capítols [1] Tesis [1] Altres [16] Materials Docents [1] Tesis dirigides [3]

Descàrregues: 5179
Descàrregues per document: 272

Social
Co-Autors
  Altres perfils
  Històric
  Producció dipositada

  Articles

  Capítols

  Tesis

  Altres

  Materials Docents

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2021-10-23 18:00:03