Autors

Repositori DSpace/Manakin

Pons, Anaclet
Treballs
35
Descàrregues
6335
Des / Doc
186

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

 

35 documents dipositats: Articles [27] Llibres [1] Capítols [4] Tesis [1] Ressenyes [2] Tesis dirigides [2]

Descàrregues: 6335
Descàrregues per document: 186

Social
Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Tesis

Ressenyes

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2022-11-29 18:00:03