Autors

Repositori DSpace/Manakin

Mata Parreño, Consuelo
Treballs
79
Descàrregues
23727
Des / Doc
296

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

 

79 documents dipositats: Llibres [5] Capítols [8] Comunicacions [13] Articles [53] Tesis dirigides [6]

Descàrregues: 23727
Descàrregues per document: 296

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Comunicacions

Articles

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-12-03 18:00:04