Autors

Repositori DSpace/Manakin

Miñano Martínez, Evelio
Treballs
56
Descàrregues
6234
Des / Doc
109

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

 

56 documents dipositats: Articles [24] Llibres [2] Capítols [30]

Descàrregues: 6234
Descàrregues per document: 109

Social
Altres perfilsHistòric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2020-11-24 19:59:41