Autors

Repositori DSpace/Manakin

Miñano Martínez, Evelio
Treballs
59
Descàrregues
8180
Des / Doc
136

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

 

59 documents dipositats: Llibres [4] Capítols [30] Articles [25]

Descàrregues: 8180
Descàrregues per document: 136

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Articles

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-12-03 18:00:04