Autors

Repositori DSpace/Manakin

Miñano Martínez, Evelio
Treballs
58
Descàrregues
7104
Des / Doc
120

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

 

58 documents dipositats: Articles [25] Llibres [3] Capítols [30]

Descàrregues: 7104
Descàrregues per document: 120

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2022-12-02 18:00:03