Autors

Repositori DSpace/Manakin

Gimeno Blay, Francisco M.
Treballs
28
Descàrregues
9351
Des / Doc
333

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

 

28 documents dipositats: Llibres [4] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [16] Altres [1] Tesis dirigides [6]

Descàrregues: 9351
Descàrregues per document: 333

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Articles

Altres

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-11-27 18:00:03