Autors

Repositori DSpace/Manakin

Jiménez Redondo, Manuel
Treballs
66
Descàrregues
22590
Des / Doc
342

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOSOFIA

 

66 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [29] Articles [33] Altres [1] Tesis dirigides [8]

Descàrregues: 22590
Descàrregues per document: 342

Social
Co-Autors
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Articles

Altres

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-11-27 18:00:03