Marci Fabii Quintiliani De institutione oratoria

Abstract
El còdex transcriu l'obra "Institutio oratoria" de Quintilià, de la qual está incomplet el llibre primer atés que hi manca el text entre llibre I, Prohoemium V fins llibre I, 3, XIII (manquen el f. 3-10). Copia, a més a més, nombroses notes marginals atribuïdes a Lorenzo Valla. El copista sovint utilitza el alfabet grec per tal d'escriure les paraules gregues relacionades amb la retòrica
Description
Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 1v)
Col·lació: Vitel·la, f. ii (pergamí actual) + 266 (en blanc el f. 266) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams verticals cada huit fulls ; manca del primer quadern (f. 3 al 10)
Composició: Escrit a línia tirada a 35 línies
Escriptura: Humanística antiqua. Copiat per Ippolito Lunense (f. 265r) en 1473 (Derolez)
Decoració: En el verso del primer full el títol dins d'una mitjacanya formada per dos corns de l'abundància. En el full següent, al començament del text, orla en la composició de la qual entren adorns, flors, fruites, animals, emblemes, medallons amb bustos d'emperadors, l'ermità amb la llegenda "Probanda", "putti" i l'escut dels monarques de Nàpols, dins d'una garlanda formada per corns de l'abundància subjecta per "putti"; miniatura representant Quintilià amb vestit porpra donant lliçó a tres alumnes; caplletres miniades amb orletes al començar els llibres i altres més xicotetes; títols i notes marginals en or, roig o blau i combinats estos colors; buits deixats pel copista
Enquadernació: Del segle XV restaurada en 1973, pell sobre fusta, es conserva part de l'antiga llaurada en sec. Restes de gafets en el pla superior
Origen: Escrit a Nàpols, probablement l'any 1473. Aquest any, el 2 d'octubre, la tresoreria registrà el pagament de quaranta ducats per la copia d'aquest manuscrit. Així mateix percebé Cola Rapicano, el 26 de març de 1474, la quantitat de disset ducats per la il·luminació d'aquest manuscrit (De Marinis, Toscano, G.)
Signatura anterior: Ms. 796
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 692
Al f. 1r text amb lletra posterior de finals del s. XVI: "Marcus Fabius Quintilianus De Institutione Oratoria. Lit. A plu. 1 n. 17"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver
Keywords
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica