El Vilar del Puig (l'Horta Nord, València). Una vil·la romana de l'ager saguntinus excavada en el segle XVIII

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2018
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
La vil·la romana del Vilar fou excavada en el segle XVIII per iniciativa dels arquebisbes Mayoral i Fabián y Fuero. La primera campanya tingué lloc entre els anys 1768 i 1769 i apareix descrita en un manuscrit conservat a l'arxiu del Monestir del Puig que fou redactat pel seu arxiver A. Dempere. Les excavacions van posar al descobert una extensa part de la vil·la i van permetre la recuperació de deu escultures i onze mosaics que formaven part del seu programa ornamental. Aquestes peces foren traslladades al Museu del Palau Arquebisbal de València, on es conservaren fins a la seua destrucció el 1812. En aquest article analitzem l'esmentat manuscrit i revisem la informació sobre aquesta important vil·la, posant especial atenció en l'estudi del programa decoratiu. The Roman villa of El Vilar was excavated in the 18th century at the initiative of the archbishops Mayoral and Fabián y Fuero. The first campaign took place between the years 1768 and 1769 and is described in a manuscript preserved in the archive of the Monastery of El Puig that was written by its archivist A. Dempere. Excavations uncovered an extensive part of the villa and allowed the recovery of ten sculptures and eleven mosaics that were part of its ornamental program. These pieces were transferred to the Archiepiscopal Palace Museum in Valencia where they were preserved until their destruction in 1812. In this article we analyze this manuscript and review the information about this important village with special attention to the decorative program.
Description
Bibliographic reference
Arasa i Gil, Ferran (2018). El Vilar del Puig (l'Horta Nord, València): una vil·la romana de l'ager saguntinus excavada en el segle XVIII. En: Archivo de Prehistoria Levantina, 32, 173- 234
Collections