San Carlos de la Rápita, 547-IV 1:25.000

No Thumbnail Available
Publication date
1938.
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Instituto Geográfico,
Metrics
Export
Abstract
Description
Publicat pel bàndol republicà. - Equidistància de les corbes, 10 m. - Corbes mestres cada 50 m. - Meridiá de Madrid. - Xarxa Lambert: numeració i divisió cada 1 km. - Llegenda. - Explicació sobre l'ús del coordinatògraf
Keywords
Bibliographic reference
Universitat de València. Cartoteca