Premis, càstigs i educació

Abstract
Els autors defensen que el costum i la llei confi guren la legalitat i la moralitat socials i determinen el nostre comportament, alhora que qüestionen els resultats 'esperats' de l'aplicació mecànica dels premis i càstigs en educació. Distingeixen el control extern 'supervisió' i l'intern 'motivació' en l'esdevenir dels comportaments analitzats, en relació a l'aplicació d'aquelles sancions i tot seguit aborden l'estudi monogràfi c des del conductisme, des del cognitivisme i des de la perspectiva moral. Ara aborden la complexitat contextual de la intervenció pedagògica i les alternatives possibles des dels plantejaments actitudinals dels subjectes, per concloure que els premis tenen la fi nalitat general de reforçar una situació que es considera desitjable, apel·lant 'també' a la dimensió afectiva i destacant les bases psicològiques de l'educació: la motivació i la reconducció de situacions no desitjables, sempre amb afecte, sense rancúnia i amb sentit optimitzador.
Description
Bibliographic reference
Castillejo Brull, José Luis ; Colom Cañellas, Antonio Juan ; Pérez Alonso-Geta, Petra María ; Rodríguez Neira, Teófilo ; Sarramona i López, Jaume ; Touriñán López, José Manuel ; Vázquez Gómez, Gonzalo. Premis, càstigs i educació. En: Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 2008, Vol. 12, no. 1: 87-100