Valerii Maximi De dictis et factis memorabilibus

No Thumbnail Available
Publication date
[anterior a 1494]
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
El còdex transcriu els nou llibres de l'obra de Valeri Màxim "De dictis et factis memorabilibus", antologia d'exemples destinada als oradors on s'hi avaluen diversos aspectes relacionats amb les virtuts i els vicis humans; el exemples recollits procedeixen siga d'ambient romà com d'altres indrets (la major part de les quals procedeix d'ambient grec)
Description
Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 3v)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 166 (la foliació comença en el f. 2, que està en blanc, abans un f. sense numerar que correspondria al f. 1) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals centrats cada deu fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 32 línies
Escriptura: Humanística antiqua. Copiat per Giovanni Francesco Marzi "Ioannes Franciscus Martius Geminianensis librarius extitit" (f. 165r). Notes marginals
Decoració: Orla arquitectònica composta per un rectangle en l'interior del qual es troba l'autor i títol del llibre escrit en lletres cabdals en or, envoltat per una banda de fons verd i un marc amb un encadenat de color rosa. A més adornant les bandes altres elements de tipus floral. En el full enfrontat orla, també en or i colors, amb rams, flors, i emblemes: "Ante siembre agora", tigre amb cap i cos superior d'home, que duu una fletxa en la mà, "tron en flames", canelobre amb dues amorets, un a cada costat, "muntanya de puntes de diamant", "planta de mill" i tela d'aranya", al peu escut dels monarques de Nàpols sostingut per amorets. Al principi de cadascun dels nou llibres; orles, en el marge esquerre, de tipus floral, miniades en or i colors, caplletres, més menudes, també en or i colors; el primer títol en or i blau, i en roig els altres; alguns buits deixats pel copista
Enquadernació: Pergamí. En el llom "Valerii Mas Dict. et fact." i decoració a plomí. Cants daurats. Restaurada en 1975, fermalls de botó, de cuir
Origen: Escrit a Itàlia amb anterioritat a l'any 1494, l'escut del frontispici mostra les armes d'Alons duc de Calàbria, qui començà a regnar aquest any
Signatura anterior: Ms. 829
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 612
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver
Keywords
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica